Autor: Redaktor naczelny

Strona informacyjna osiedla Pomorzany w Szczecinie. Najnowsze informacje z dzielnicy, okolic i Szczecina.

Przydatne linki: Twitter, Facebook, G+, Kontakt, mail: info@sznq.pl